Vi inventerar och är tillbaka den 14 september 2017.

VÅRA BÖCKER

Vi trycker våra böcker digitalt, dvs i små upplagor vid varje tryckning, vilket för dig som kund medför att du alltid får en uppdaterad version. Alla priser i svenska kronor inklusive moms.

Så här skaffar du din bok:

Skicka ett mejl till rainer.weich(at)bioserve.org

Websäker E-post. Ersätt (at) i E-posadressen med @

Skriv vilken bok det gäller samt ange beställarens namn, postadress och telefonnummer. Sätt in boken pris + porto på Bioserves konto:

Bankgiro 5694-6494

Böcker SEK
Atronomisk navigation (2 böcker) 185:-
Radar 70:-
Fartygsbefäl klass VIII 140:-
Kustskepparintygsboken 160:-
Förarintygsboken 140:-
VHF-boken 95:-
Tidvatten 110:-
Kanalintyg 150:-
Flera böcker Begär offert


Portokostnader inrikes f.r. o m april 2017 (7 kr/frimärke) SEK
Kustskeppare, Kanalintyg, Förarintyg (4 frimärken) 28:-
Två av ovanstående (6 frimärken) 42:-
VHF-boken, Tidvatten (2 frimärken) 14:-
VHF-boken + tidvatten (4 frimärken) 28:-
Samtliga navigationsböcker (8 frimärken) 56:-
Åmansboken (slutsåld, ny upplaga under 2017-2018)

Glöm inte att ange avsändaren på inbetalningsavin eller internetinbetalningen.

Gäller din beställning flera böcker - kontakta oss för offert. Vi sänder boken som brev med vändande post.


Nautisk litteratur

Christer Hanbo är en av landets mest erfarna kursledare och kursadministratörer i nautica. Han är även sjökapten samt förhörsförrättare för Nämnden för Båtlivsutbildning och Sjöfartshögskolan i Kalmar.

Besök vår hemsida med nyttig information om navigation och sjöfart

Förarintyg - Christer Hanbo

Omfattar enbart vad du bör kunna enligt NfBs nya kunskapskrav för Förarintyg. Övningsexempel med facit för väst- och ostkusten. NfB kunskapskrav inleder varje kapitel. 72 sid. Rikligt illustrerad i delvis färg. 20:e upplagan med tillägg januari 2017.

Pris 140:-

För övningsuppgifter behöver du även "Övningssjökort för Förarintyg", "Kort 1" (symboler), passare, linjal och transportör.

Visa en boksida

Astronomisk navigation - Christer Hanbo

I vår serie läroböcker i navigation, presenterar vi nu en lärobok i astronomisk navigation med bilaga. I bilagan hittar du alla astronomiska tabeller som du behöver för kunna genomföra de praktiska övningarna.

56 sidor, rikt illustrerad. Bilaga 28 sidor.

185:-

Visa en boksida


Fartygsbefäl klass VIII - Christer Hanbo

Som nästa bok i vår serie navigationsböcker, presenterar vi nu läroboken "Fartygsbefäl klass VIII", en efterlängtad bok för dig som vill köra i yrkestrafik.

Denna bok omfattar avsnitten Författning, Radar samt Passagerarsäkerhet av utbildningsinnehållet i Fartygsbefälsexamen klass VIII (SJÖFS 2007:11). Kompletterat med valda delar ur böckerna Förarintyg och Kustskepparintyg i denna bokserie omfattas även avsnitten Bryggtjänst, Personlig säkerhet samt Miljö- och fartygsteknik.

44 sidor, rikt illustrerad

Pris 140:-

Visa en boksidaKanalintyg - Rainer Weich

Pris 150:-

Äntligen på svenska. En ny lärobok i vår serie av navigationsböcker. Många illustrationer och ett pedagogiskt upplägg underlättar för dig att kunna förstå CEVNI, det krångliga regelverket för europeiska inlandsfarvatten.

32 sidor i helfärg.


Visa en boksida


Tidvatten - Christer Hanbo

Pris 110:-

En ny lärobok i vår serie av navigationsböcker.


20 sidor i helfärg.

Visa en boksida

Kustskepparintyg - Christer Hanbo

Omfattar enbart vad du bör kunna enligt NfBs kunskapskrav för Kustskepparintyg. Övningsexempel med facit. NfB kunskapskrav samt hänvisning till repetition av tidigare Förarintygskunskaper inleder varje kapitel. 60 sid. Rikligt färgillustrerad. 7:e helt omarbetade upplagan mars 2016.

Pris 160:-

För övningsuppgifter behöver du även "Övningssjökort för Kustskepparintyg", "Kort 1" (symboler), passare, transportör, linjal samt räknare.

Visa en boksidaVHF-certifikat - Christer Hanbo

Omfattar enbart vad du bör kunna enligt NfBs kunskapskrav för Short Range Certificate. Läsråd inleder varje kapitel. Övningsfrågor med facit. 24 sid. Illustrerad. 18:e omarbetade upplagan februari 2017.

Pris 95:-

Ingen övrig material behövs. Studiecirklar som beställer minst 7 böcker kan utan kostnad rekvirera ljudfiler till bokens alla exempel.

Visa en boksidaRADAR - Christer Hanbo

"RADAR", en bok för dig som vill ta radarintyget eller har skaffat en radar ombord.

20 sidor, rikt illustrerad, färg

Pris 80:-

Visa en boksida


Människa och hälsa68 sidor, illustrerad

Pris: 80:-

Vägen till ett sundare liv

Sjukdom är en störning av balansen i kroppen. Kroppens celler vill vara friska, bara vi ger dem en chans, så blir de det också.

Förebygga är lättare än att bota, både enklare åkommor och allvarliga sjukdomar. För att stimulera de självläkande krafterna, behöver kroppen renas och själen behöver stillhet. Vi måste ta ansvar för vår hälsa själva. Vi måste lära oss att leva efter naturlagarna, så att vi kan bli friskare och sundare.

200 sidor, illustrerad.

Pris: 200:-

Naturenlig livsföring

Naturenlig livsföring handlar om urgammal levnadskunskap och modern vetenskap sammanflätat.

Sammanställt av Fil dr Rolf Peterson.

Författaren är Fil dr i Fysiologisk botanik vid Lunds universitet. Han har 20 års erfarenhet av avspänning, andningsgymnastik och vegetarism, från Pneuma institut: Dr W. Ludwig. Mühringen. Tyskland.

Boken ger en helhetssyn på människan och visar vägen till sundhet och utveckling. Med avspänning och andningsgymnastik, som frigör andningen och ökar den vegetativa tonusen. Med vegetarisk näringslära och vegetariska recept, som håller människan sundare och friskare. Samt kurer, som har en renande och förnyande effekt. Lär sig att leva efter naturlagarna. Hittar tillbaks till sitt sanna väsen. Kommer närmare livet och Skaparen.194 sidor, illustrerad.

Pris: 200:-

Sundhetsvinkar

Naturmedicin handlar om att stärka kroppens egna läkande krafter.

Kroppens celler vill vara friska. Bara vi ger dem en chans att bli det så blir människan frisk. Sjukdom är en störning av balansen i kroppen.

Inom naturmedicinen försöker man finna ut orsaken till störningen och återställa balansen. Då kan den inre läkaren (kroppens egen läkande kraft) börja bota och hela.

Man använder sig av örtmediciner, homeopatiska medel och biokemiska salter för att öka energierna i organen och aktivera de kemiska processerna, så att balansen kan återställas.

Vid behov används kurer, fysikaliska behandlingar, akupunktur, massage, vattenbehandlingar och sist men inte minst en sund fullvärdeskost, samt avspännings- och andningsövningar, meditation och stillhet.