OM VÅRA BÖCKER

Vi trycker våra böcker digitalt, dvs i små upplagor vid varje tryckning, vilket för dig som kund medför att du alltid får en uppdaterad version. Alla priser i svenska kronor inklusive moms.

Vår avsikt har varit att strikt anpassa våra böcker till respektive intygskrav, vilket underlättar inläsningen.

Gäller din beställning flera böcker - kontakta oss för offert. Vi sänder boken som brev med vändande post.
Så här skaffar du din bok:

Skicka ett mejl till info(at)bioserve.org

Websäker E-post. Ersätt (at) i E-posadressen med @

Skriv vilken bok det gäller samt ange beställarens namn, postadress och telefonnummer. Sätt in boken pris + porto på Bioserves konto:

Bankgiro 5694-6494

Företag kan faktureras 30 dagar netto.

Böcker (priser i svenska kronor, inklusive moms) SEK
Atronomisk navigation 185:-
Fartygsbefäl klass VIII 140:-
Kustskepparintygsboken 170:-
Förarintygsboken 165:-
VHF-boken 95:-
Tidvatten 110:-
Kanalintyg 160:-
Flera böcker Begär offert


Portokostnader inrikes f.r. o m JANUARI 2021 (12 kr/frimärke) SEK
Kustskeppare, Kanalintyg, Förarintyg (4 frimärken) 48:-
Två av ovanstående (6 frimärken) 72:-
VHF-boken, Tidvatten (2 frimärken) 24:-
VHF-boken + tidvatten (4 frimärken) 48:-
Samtliga navigationsböcker (8 frimärken) 96:-

Glöm inte att ange avsändaren på inbetalningsavin eller internetinbetalningen.


Nautisk litteratur

Christer Hanbo är en av landets mest erfarna kursledare och kursadministratörer i nautica. Han är även sjökapten samt förhörsförrättare för Nämnden för Båtlivsutbildning och Sjöfartshögskolan i Kalmar.

Besök vår hemsida med nyttig information om navigation och sjöfart

Förarintyg - Christer Hanbo

Omfattar enbart vad du bör kunna enligt NfBs nya kunskapskrav för Förarintyg från 2017. Övningsexempel med facit för väst- och ostkusten. NfB kunskapskrav inleder varje kapitel. 64 sid. Rikligt illustrerad i delvis färg. 23:e upplagan, januari 2020.

Pris 165:-

För övningsuppgifter behöver du även "Övningssjökort för Förarintyg", "Kort 1" (symboler), passare, linjal och transportör.

Visa en boksidaAstronomisk navigation - Christer Hanbo

En lärobok i astronomisk navigation med alla astronomiska tabeller som du behöver för kunna genomföra de praktiska övningarna.

64 sidor, rikt illustrerad.

185:-

Visa en boksida


Fartygsbefäl klass VIII - Christer Hanbo

Läroboken "Fartygsbefäl klass VIII", för dig som vill köra i yrkestrafik.

Denna bok omfattar avsnitten Författning, Radar samt Passagerarsäkerhet av utbildningsinnehållet i Fartygsbefälsexamen klass VIII (SJÖFS 2007:11). Kompletterat med valda delar ur böckerna Förarintyg och Kustskepparintyg i denna bokserie omfattas även avsnitten Bryggtjänst, Personlig säkerhet samt Miljö- och fartygsteknik (4:e upplagan 2019).

44 sidor, rikt illustrerad

Pris 140:-

Visa en boksidaKanalintyg - Rainer Weich

Pris 160:-

Äntligen på svenska. En lärobok i vår serie av navigationsböcker. Många illustrationer och ett pedagogiskt upplägg underlättar för dig att kunna förstå CEVNI, det krångliga regelverket för europeiska inlandsfarvatten. (15:e upplagan oktober 2021).

32 sidor i helfärg.


Visa en boksida


Tidvatten - Christer Hanbo

Pris 110:-

En lärobok i vår serie av navigationsböcker. 3:e upplaga 2018.


20 sidor i helfärg.

Visa en boksida

Kustskepparintyg - Christer Hanbo

Omfattar enbart vad du bör kunna enligt NfBs kunskapskrav för Kustskepparintyg. Övningsexempel med facit. NfB kunskapskrav samt hänvisning till repetition av tidigare Förarintygskunskaper inleder varje kapitel. 60 sid. Rikligt färgillustrerad. 13:e upplagan februari 2020.

Pris 170:-

För övningsuppgifter behöver du även "Övningssjökort 93 för Kustskepparintyg", "Kort 1" (symboler), passare, transportör, linjal samt räknare.

Visa en boksidaVHF-certifikat - Christer Hanbo

Omfattar enbart vad du bör kunna enligt NfBs kunskapskrav för Short Range Certificate. Läsråd inleder varje kapitel. Övningsfrågor med facit. 24 sid. Illustrerad. 20:e omarbetade upplagan oktober 2021.

Pris 95:-

Inget övrigt material behövs. Studiecirklar som beställer minst 7 böcker kan utan kostnad rekvirera ljudfiler till bokens alla exempel.

Visa en boksidaNatur


Åmansboken

Saxån-Braåns Vattenråd

Åmansboken handlar om skötsel och restaurering av vattendrag i jordbruksbygder. Fokus ligger på åarna i västra Skåne men mycket av innehållet gäller även för andra vattendrag i intensivt uppodlade slättbygder.

Pris 190:-

Andra upplagan, 2019

140 sidor, färg